RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Europska je komisija objavila dokument pod nazivom „Stope poreza na dodanu vrijednost u državama članicama Europske zajednice“ („VAT rates applied in the Member States of the European Union“) (Taxud.c.1(2017)-EN), koji pruža aktualni prikaz stopa PDV-a po pojedinim državama članicama na dan 1. siječnja 2017. godine. Koristeći se tim i drugim dostupnim podatcima sa stranica Europske komisije, u radu se pruža prošireni prijevod spomenute publikacije o sustavu poreznih stopa PDV-a u državama članicama Europske unije.

1. Stope poreza na dodanu vrijednost u državama članicama
2. Oporezivanje dobara i usluga navedenih u Dodatku III Smjernice 2006/112/EZ u državama članicama
3. Primjena međustope na dobra i usluge u nekim državama članicama
4. Primjena jako snižene stope (manje od 5 %) u državama članicama
5. Primjena nulte stope u državama članicama (Naslov VIII, Poglavlje 4. Smjernice o PDV-u 2006/112/EZ)
6. Stope PDV-a za određena dobra i uslužne djelatnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)