RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama propisana je jedna od triju kategorija harmoniziranih trošarinskih proizvoda - alkohol i alkoholna pića. Kategorija alkohola i alkoholnih pića obuhvaća pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvode i etilni alkohol. Autorica u ovome članku piše o svakoj vrsti ovih predmeta oporezivanja, o označavanju i prodaji alkohola i alkoholnih pića te daje primjere obračuna trošarine po svakom predmetu oporezivanja

1. Uvod
2. Preduvjeti trošarinskog poslovanja
3. Predmet oporezivanja
4. Visina trošarine te obračunavanje i plaćanje trošarine na uplatne račune
5. Primjeri izračuna trošarine na alkohol i alkoholna pića
6. Trošarinska izvješća
7. Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)