RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. siječnja 2017. godine u primjeni su nove odredbe Općega poreznog zakona, prema kojima porezni obveznik može ustupiti svoje potraživanje s naslova više plaćenog poreza nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Ustupatelj takvog prava obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti pisani ugovor o ustupu ili cesiji u roku od tri dana od dana njegova sklapanja.
      Međutim, Porezna uprava ne supotpisuje dostavljeni ugovor o ustup prava na povrat poreza, ali je on obvezujući za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha.
      Koje elemente treba sadržavati ugovor o ustupu te koje radnje obvezno poduzima ovlašteni službenik Porezne uprave nakon zaprimanja ugovora, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza
3. Dostavljanje ugovora o ustupanju potraživanja Poreznoj upravi
4. Službene radnje koje se obavljaju u PU-u po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)