RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i na koji način porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u trećoj zemlji ostvaruju povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV-a) koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH). Zahtjev za povratom PDV-a podnosi se od 1. svibnja 2017. godine na novom obrascu ZP-PDV koji se daje u nastavku članka.

1. Uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
2. Podnošenje zahtjeva za povratom PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
3. Primjeri povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja
4. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima izvan EU-a
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)