RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku obrazlaže postupak povrata PDV-a stranim državljanima, građanima – fizičkim osobama, iz trećih zemalja, odnosno iz trećih područja, te se objašnjava primjena novog obrasca PDV-P koji je na snazi od 1. svibnja 2017. godine. Jedan od bitnih uvjeta za mogućnost ostvarivanja povrata PDV-a za te osobe je da vrijednost kupljenih dobara po jednom računu treba biti viša od 740,00 kn s PDV-om, a povrat mogu ostvariti izravno od prodavatelja, odnosno u maloprodaji gdje su dobra kupljena, ili putem posrednika. To za prodavatelja znači da za vraćenu svotu PDV-a fizičkoj osobi može smanjiti poreznu obvezu. U časopisu RRiF br. 3/16., na str. 94 pisali smo o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Europske unije (dalje: EU), u RRiF-u br. 11/14. na str. 112 o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja, a u RRiF-u br. 6/16. može se pročitati o povratu PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a i trećih zemalja. O uvjetima koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na povrat PDV-a, opširnije se može pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Temeljni uvjeti za povrat u okviru putničkog prometa
3. Obrazac PDV-P – elementi i popunjavanje
4. Isplata povrata PDV-a kupcu u putničkom prometu
5. Evidentiranje povrata PDV-a u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama prodavatelja
6. Osobitosti povrata PDV-a prodavatelja – obrtnika „dohodaša“
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)