RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. srpnja 2017. godine povećavaju se rodiljne i roditeljske naknade. Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (dalje: Zakon) koji stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine najniža naknada se povećava sa 1.663,00 kn na 2.328,20 kn, a najviša roditeljska naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta od navršenih šest mjeseci života djeteta do jedne godine povećava se od 2.660,80 na 3.991,20 kn. Povećane će naknade nakon stupanja na snagu Zakona koristiti i roditelji zatečeni na korištenju toga prava te roditelji koji su predali zahtjev za korištenje toga prava te svi budući slučajevi. Ostale odredbe Zakona koje uređuju pravo na rodiljni i roditeljski dopust te rodiljne i roditeljske potpore roditelja i posvojitelja, skrbnika i udomitelja djeteta i svake druge osobe kojoj je malodobno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj ostaju nepromijenjene o kojima te o izmijenjenim odredbama pišemo u ovom čl..

1. Uvodne napomene
2. Tko može iskoristiti pravo na rodiljni i roditeljski dopust i potpore
3. Uvjeti za ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore
4. Pravo na rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja
5. Rodiljni dopust
6. Roditeljski dopust
7. Primjeri utvrđivanja naknade za vrijeme spriječenosti za rad zbog prethodno navedenih slučajeva i JOPPD
8. Prava i obveze trudne radnice
9. Prava i obveze radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete
10. Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta
11. Prava roditelja koji ostvaruje drugi dohodak, roditelja poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja
12. Pregled propisanih naknada za slučajeve spriječenosti za rad u vezi s porodom i zaštitom materinstva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)