RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U časopisu RRiF br. 6 pisali smo o načinu oporezivanja plaća koje se radnicima ili bivšim radnicima isplaćuju na temelju sudske presude, nagodbe tijekom sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju. Međutim, postoje slučajevi u kojim poslodavac i radnik dođu do međusobnog dogovora izvan suda, posebice kada poslodavac procijeni da je radnik u pravu i da će putem suda ishoditi pozitivnu presudu, a poslodavac imati još veće troškove. U tim se slučajevima, međutim, ne primjenjuje iznimka od kumulativnog načina obračuna poreza na dohodak te o poreznom tretmanu takve isplate plaća i drugih potraživanja radnika za protekla porezna razdoblja donosimo više u nastavku članka.

1. Primjena „načela blagajne“ kod utvrđivanja predujma poreza na dohodak
2. Iznimka od načelna blagajne
3. Pravila obračuna predujma poreza na dohodak u slučaju isplata plaća na temelju izvansudske nagodbe ili isplata plaća koje su utužene u „neto-svoti“
4. Porezni položaj zateznih kamata
5. Obveze doprinosa kod izvansudskih nagodbi
6. Izvješća Poreznoj upravi, način evidentiranja i plaćanja
7. Primjer obračuna plaće ostvarene po izvansudskoj nagodbi 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)