RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Doneseni su novi zakoni koji uređuju prava, obveze i odgovornost i plaće državnih službenika te namještenika i službenika i namještenika u javnim službama.

Napušta se sustav platnih razreda za određivanje plaća, a uvodi se sustav određivanja vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta. Plaća se utvrđuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je radnik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećane za 5% za svaku godinu radnog staža.

Više o tome pročitajte u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)