RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, osigurane u Hrvatskoj prema propisima iz socijalnog osiguranja, koje je poslodavac uputio na rad u inozemstvo u trgovačko društvo ili u podružnicu sa sjedištem u inozemstvu. Sva prava iz socijalnih osiguranja s osnove radnog odnosa radnici koriste u Hrvatskoj te je poslodavac obvezan plaćati doprinose u Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona o doprinosima. Svako izaslanje radnika na rad u drugu državu posebna je priča jer treba obratiti pozornost na način plaćanja doprinosa, na način korištenja prava iz socijalnih osiguranja, što ovisi o tome je li radnik izaslan u državu članicu EU-a ili u državu s kojom je Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili je riječ o izaslanju u treću zemlju s kojom Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju Pozornost treba obratiti i na primjenu poreznih propisa, hrvatskih ili međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Tko se smatra izaslanim radnikom
3. Plaćanje doprinosa za izaslane radnike
4. Oporezivanje plaća izaslanih radnika
5. Primjeri obračuna doprinosa i poreza na dohodak izaslanog radnika
6. Što treba učiniti poslodavac za plaće izaslanih radnika oporezovane u državi izaslanja po isteku godine – poreznog razdoblja
7. Koje se naknade mogu izaslanom radniku isplatiti neoporezivo

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)