RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      I ove se godine u sustavu neprofitnog računovodstva predaje financijski izvještaj za polugodište (Izvještaja o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS-NPF). On se predaje do 31. srpnja 2107. godine. Iako se u odnosu na financijski izvještaj iz istog razdoblja prethodne godine ništa nije promijenilo, u 2017. godini nastupila je jedna promjene u računovodstvenom sustavu koja bi mogla utjecati na sadržaj pozicije u financijskom izvještaju. Ovaj izvještaj predaju samo one neprofitne organizacije koje primjenjuju dvostavno neprofitno knjigovodstvo.

1. Uvod
2. Osnovne odrednice propisa o financijskom izvještavanju za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
3. Objašnjenja nekih pozicija izvještaja o prihodima i rashodima
4. Revizija
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)