RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku podsjeća sve obveznike u sustavu proračuna na obvezu sastavljanja i dostave polugodišnjih financijskih izvještaja. U odnosu na polugodište 2016. godine, izmijenjeni su obrasci financijskih izvještaja. Međutim, riječ je o obrascima kojima se već koristilo kod izvještavanja u prvom tromjesečju ove godine.

1. Uvod
2. Obveznici, način i rokovi predaje polugodišnjih financijskih izvještaja
3. Sadržaj Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS
4. Popunjavanje Izvještaja o obvezama na obrascu OBVEZE
5. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)