RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže financijsko i porezno izvještavanje društava u slučaju statusnih promjena (pripajanja, spajanja i podjele), stečaja i likvidacije. Prema odredbama ZOR-a godišnja financijska izvješća i prijavu poreza na dobitak trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost, društva nad kojima je otvoren likvidacijski postupak i društva nad kojima je otvoren stečajni postupak.

1. Financijsko i porezno izvještavanje društva u slučaju statusnih promjena
2. Financijsko i porezno izvještavanje društva u likvidaciji
3. Financijsko i porezno izvještavanje društva u stečaju
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)