RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovačka društva i drugi gospodarski subjekti u svojoj poslovnoj praksi osim što novac koriste za plaćanje obveza prema dobavljačima, zaposlenicima i drugim osobama, u određenim situacijama posuđuju novac poslovnim partnerima ili zaposlenicima odnosno članovima uprave, članovima društva i drugim povezanim osobama.
      U takvim se okolnostima postavlja pitanja obveze ugovaranja kamata i visine kamatnih stopa. U ovom članku dajemo pregled relevantnih propisa iz toga područja te primjene obračuna kamata i evidencije poslovnih promjena u vezi s tim.

1. Uvod
2. Krediti, zajmovi, pozajmice i posudbe
3. Odobravanje zajmova zaposlenicima
4. Odobravanje zajmova drugim fizičkim osobama
5. Najviša stopa ugovornih kamata zaposlenicima i drugim fizičkim osobama
6. Što kada je kamata ugovorena, a stopa nije određena
7. Primanje zajmova od fizičkih osoba
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)