RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 17/2001.) je uređeno da radno vrijeme ne smije biti duže od 40 sati tjedno, što je izmjena u odnosu na prethodnu odredbu da radno vrijeme ne smije biti duže od 42 sata. Budući da je podatak o radnom vremenu obvezni uglavak prijave obveznika plaćanja doprinosa (poslodavca) poslodavci su obvezni Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijaviti promjenu radnog vremena na Tiskanici M-13P.

O tome pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)