RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u ovom članku daje prikaz medijski najavljenih izmjena Zakona o parničnom postupku, s posebnim osvrtom na procesnopravne institute prava na odgovor na žalbu i prava na odgovor na reviziju, te navodi razloge koji idu u prilog da se izmjenama ZPP-a iz istoga normativno eliminiraju procesnopravni instituti prava na odgovor na žalbu i prava na odgovor na reviziju.

1. Vrijedeći normativni okvir
2. Nedostavljanje odgovora na žalbu i odgovora na reviziju protustranci kao apsolutno bitna procesna povreda zbog onemogućavanja raspravljanja pred sudom
3. Neuzimanje u obzir odnosno neocjenjivanje sadržaja odgovora na žalbu i odgovora na reviziju kao apsolutno bitna procesna povreda zbog onemogućavanja raspravljanja pred sudom
4. Razlozi nepotrebnosti procesnih instituta odgovora na žalbu i reviziju
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)