RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku objašnjava obveze trgovačkog zastupnika (dalje: zastupnik) koje proizlaze iz ugovora o trgovačkom zastupanju kojim se pobliže određuje način i opseg ispunjenja glavne obveze zastupnika i ostalih obveza koje proizlaze iz prirode i načina ispunjenja ugovora, te prisilnih zakonskih odredaba. U članku se objašnjavaju i opće odredbe ugovora o nalogu (mandatu) jer se zakonske odredbe podredno primjenjuju i na ugovor o trgovačkom zastupanju.

1. Uvod
2. Obveza posredovanja i zastupanja
3. Skrb o interesima nalogodavca
4. Pridržavanje uputa
5. Dužnost obavješćivanja
6. Čuvanje tajni
7. Vraćanje stvari danih na uporabu
8. Poseban slučaj odgovornosti
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)