RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radni odnos koji se zasniva za sezonske poslove uređen je novim člankom 12a. Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95. do 17/01.). Sadržaj ugovora o radu je bitno različit u odnosu na ugovore o radu na neodređeno vrijeme, pa se zato u ovom članku iznose novosti koje su u primjeni od 10. ožujka 2001. a koje će biti od interesa za poslodavca iz djelatnosti turizma, graditeljstva, poljoprivrede i dr.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)