RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Temeljni kapital trgovačkog društva može se sastojati od imovinskih stvari i prava, a ne samo od novca. Unos stvari i prava treba biti pisano ugovoren, a klauzula intabulandi treba omogućiti društvu slobodno raspolaganje tim stvarima. Potanje o tome u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)