RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ove promjene dugo su čekane. Sudionici vanjskotrgovačkog poslovanja napokon su dočekali da mogu i međunarodne dužničko-vjerovničke odnose slobodno kompenzirati, cedirati, asignirati i preuzeti dug, a mogu i tražbine iz izvoznih poslova prodati. Sve pravne poslove mogu, kad to žele, kupiti i držati devize na svojem deviznom računu kod poslovne banke, te ih uporabiti za plaćanje ili druge tzv. terminske poslove. To je značajniji dio novosti što su ih donijele izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 32/01.), a koje su stupile na snagu 10. travnja 2001. Potanje o tome te o drugim novostima piše naša suradnica iz Hrvatske narodne banke.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)