RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
  • Članak:Ugovor o građenju
  • Stranica:99.
  • Autor/i:Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

U našem časopisu Računovodstvo, revizija i financije prikazali smo, tijekom 2000. godine u brojevima od 4. do 12. i u 1, 2 i 3 ove godine, praktične primjere dvostrano obveznih ugovora, koji se često sklapaju u gospodarskim odnosima: ugovor o nalogu, ugovor o komisiji, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o jamstvu, ugovor o prodaji, ugovor o zamjeni, ugovor o zajmu i ugovor o djelu.

U ovom broju časopisa prikazujemo ugovor o građenju, koji uređuju odredbe čl. 630. do 647. Zakona o obvezim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96. i 112/99. - dalje: ZOO).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)