RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U cijeni naftnih derivata je od 30. ožujka 2001. sadržana i naknada za financiranje građenja i održavanje javnih cesta po litri uvezenog ili proizvedenog i isporučenog naftnog derivata. To znači da obveznici - a to su proizvođači i uvoznici naftnih derivata - trebaju osim posebnog poreza na naftne derivate i poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), obračunati i ukalkulirati u svoje prodajne cijene i navedenu naknadu. Jasno, to ne znači da povećanje cijena naftnih derivata isključivo ovisi o visini ove naknade, ali svakako utječe na njeno formiranje. O čemu pritom obveznici plaćanja ove naknade moraju voditi računa te kako trebaju obračunavati i plaćati naknadu, pišemo u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)