RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Industrijski dizajn. Dizajnom se naziva vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, osobito crta, kontura (obrisa), boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije.
  • Podatci koji se ne smiju tražiti od radnika. Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto poslodavac ne smije tražiti od radnika one podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom.
  • Mjesto oporezivanja pristupa sajmu nautike. Mjesto obavljanja usluga pristupa izložbama i sajmovima te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno zbivaju.
  • Priznavanje pretporeza prilikom početnog ulaganja. Pravo na odbitak PDV-a nastaje u trenutku nastanka obveze obračuna PDV-a koji se može odbiti, ali se moraju zadovoljiti ostali uvjeti propisani Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
  • Primjena porezne stope na obroke u okviru smještaja. Od 1. siječnja 2017. promijenile su se odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima su propisane isporuke koje podliježu sniženim stopama PDV-a.
  • Lokalna i područna samouprava. Temeljna je svrha jedinica lokalne samouprave da se u njima neposredno ostvaruju potrebe građana iz lokalnoga djelokruga, u pravilu bez izravnoga djelovanja državne vlasti, a na temelju načela o neposrednom odlučivanju građana o svojim potrebama u okviru jedinice lokalne samouprave.
  • Načelo razmjernosti. Načelo razmjernosti može biti osnova osporavanja i ocjene zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela.
  • Određivanje naknade za ekspropriranu nekretninu. U postupku određivanja naknade za ekspropriranu nekretninu prema prijašnjim propisima u kojima nije donesena pravomoćna odluka o naknadi, naknada se određuje prema stanju nekretnine u vrijeme eksproprijacije, ali prema tržišnoj vrijednosti u vrijeme utvrđivanja naknade. Prijašnjem vlasniku pripada pravo na zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o naknadi.
  • Susjedski odnosi. U postupku provedbe mjera za zaštitu od buke u ugostiteljskom objektu, susjed ima svojstvo stranke neovisno o daljnjem postupku utvrđivanja minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)