RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mjesečne svote predujmova poreza na dohodak i prireza obvezni su, po rješenju ispostave Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, plaćati svi obrtnici koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrt. Utvrđena svota mjesečnog predujma može se temeljem zahtjeva poreznog obveznika i promijeniti. O načinu na koji ispostave Porezne uprave utvrđuju nove mjesečne predujmove poreza te donose izmijenjena rješenja postojećih predujmova na osnovi obrade godišnjih poreznih prijava (koji posao je upravo u tijeku), pročitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)