RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Neresorbirajući kirurški konac – primjena stope PDV-a od 5 %
 • Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada

III. Porez na dohodak

 • Neoporeziva svota stipendije koju rezidentu RH isplaćuje mađarsko trgovačko društvo
 • Porezni položaj subvencije studentima za smještaj u studentskom domu
 • Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti
 • Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima
 • Početak i prestanak utvrđivanja poreza i prireza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova
 • Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje

1. Volonterska naknada

2. Novčana nagrada za natjecanje

 • Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti

IV. Porez na dobitak

 • Primjena olakšice za reinvestiranu dobit
 • Otpisi nenaplativih potraživanja
 • Porez po odbitku pri isplati dividendi

V. Drugi porezi, pristojbe i davanja

 • Članak 25. st. 3. Općega poreznog zakona - ugovor o ustupu
 • Primjena čl. 8. Općeg poreznog zakona - pravni institut porezne tajne
 • Plaćanje bitcoinom
 • Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu
 • Porezni tretman nasljeđivanja poslovnih udjela
 • Trošarinski propisi kod korištenja električne energije u procesu kogeneracije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)