RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku navodi ovlasti i dužnosti sudskog ovršitelja prilikom provedbe ovršnih radnji na pokretninama ovršenika, mjere koje sud može odrediti prema osobi koja ometa provedbu ovrhe odnosno prema osobi koja ometa sudskog ovršitelja u radu. U članku se također obrazlaže koja je sredstva prisile moguće primijeniti u ovršnom postupku i kako te rad sudskog ovršitelja uz prisutnost policije.

1. Uvod
2. Rad sudskog ovršitelja
3. Ometanje sudskoga ovršitelja u radu
4. Stvari koje ne mogu biti predmetom ovrhe
5. Nekretnine izložene ovrsi
6. Uredovanje sudskog ovršitelja
7. Provedba ovrhe uz asistenciju policije po nalogu sudskog ovršitelja
8. Sredstva prisile

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)