RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U broju 4/17. ovog časopisa objašnjena su sredstva pojačanja obveznog odnosa (ugovora) koji predstavljaju institute kojima se pojačava sigurnost ispunjenja dužnikove obveze i kojim se osigurava neopravdan odustanak od ugovora, s tim da su detaljno objašnjeni: jamstvo, ugovorna kazna (penal), zatezne kamate, kapara, odustatnina te pravo zadržanja, dok se u ovom članku detaljno objašnjava založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora.

1. Uvod
2. Predmet založnog prava
3. Vrste založnog prava
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)