RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Cilj je ovog članka analizirati i objasniti vezane poslove kao specifični načini zlouporabe vladajućeg položaja kojemu poduzetnici u vladajućem položaju znaju pribjegavati s ciljem istiskivanja tržišnih takmaca s tržišta.
      Pritom će se odrediti načini razlikovanja zlouporabne prirode vezanih poslova u odnosu na učestalu praksu prodaje roba kojima poduzetnici nastoje stvoriti uštede glede zajedničke proizvodnje i zajedničke distribucije te nastoje poboljšati kvalitetu.
      U dva će se dijela nastojati izložiti cjelokupna problematika prakse vezanih poslova kao vrste zlouporabe vladajućeg položaja, a čija se obilježja mogu sistematizirati isključivo pozornim proučavanjem odluka EK-a i presuda Europskih sudova.
      U ovome (prvom) dijelu ovoga članka objasnit će se pojam vezanih poslova kao jednog od isključujućih oblika zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu, te će se dati klasifikacija s prikazom načina vezanih poslova i njihovih učinaka na tržišno natjecanje.

1. Uvod
2. Vezani poslovi u skladu s ugovorom o funkcioniranju Europske unije
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)