RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Uredbom Vlade RH od 25. svibnja 2016. godine u naš se pravni poredak prenosi čl. 4. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika.
      Osim toga, mobilnost radnika u EU-u relativno je slaba, a brojne su pravne i administrativne prepreke na koje radnici nailaze.

1. Uvod
2. Promicanje jednakog postupanja
3. Direktiva europskog parlamenta i vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
4. Dužnost država članica
5. Područje primjene
6. Zaštita prava
7. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)