RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Uredbom Vlade RH od 25. svibnja 2016. godine u naš se pravni poredak prenosi čl. 4. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika.
      Osim toga, mobilnost radnika u EU-u relativno je slaba, a brojne su pravne i administrativne prepreke na koje radnici nailaze.

1. Uvod
2. Promicanje jednakog postupanja
3. Direktiva europskog parlamenta i vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
4. Dužnost država članica
5. Područje primjene
6. Zaštita prava
7. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)