RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Europska je komisija 2014. godine izradila Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom. Prijedlog direktive uvodi Societas Unius Personae (SUP), podvrstu društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom.
      SUP ne predstavlja novi nadnacionalni oblik trgovačkog društva. Od država članica traži se omogućiti neposrednu elektroničku registraciju osnivanja SUP-a uz primjenu predloška instrumenta o osnivanju SUP-a i prijave za registraciju.
      Budući da su države članice imale primjedbe na pojedine odredbe tog Prijedloga, 2015. godine Vijeće Europske unije izradilo je kompromisni Prijedlog direktive. On u znatnoj mjeri mijenja sadržaj Komisijina Prijedloga iz 2014. godine.
      O svemu detaljnije autori iznose u nastavku ovoga članka.

1. Uvod
2. Pregled zakonodavnih aktivnosti organa europske unije u uređenju društava s ograničenom odgovornošću
3. Reforme nacionalnih zakonodavstava država članica
4. Prijedlog direktive o društvu s ograničenom odgovornošću s jednim članom
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)