RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    I Britaniji predstoji usklađivanje s Međunarodnim računovodstvenim standardima
  • Ukinuta grupa G4 + 1 donositelja računovodstvenih standarda
  • EU - Neovisnost revizora
  • Smrtonosni virus ebitda u vrednovanju kompanije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)