RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Investitori i vlasnici hoće znati kako tvrtka koristi njihov kapital. Oni trebaju pokazatelje sposobnosti tvrtke prilagođene suvremenim uvjetima poslovanja: intenzivnim promjenama i visokom stupnju neizvjesnosti koje nose te promjene. Pokazatelji uspješnosti utemeljeni na klasičnom računovodstvenom sustavu (dobitak, koeficijenti povrata i dr.) nisu dovoljni za iskazivanje i planiranje uspjeha menadžmenta, on se mora oslanjati na mjere kojima će dosljedno prikazivati rast ekonomske vrijednosti tvrtke za budućnost. Ovdje prikazane mjere predmet su menadžerskog računovodstva.

Svrha je da se shvati kako su stavke iz klasičnog računovodstva nedovoljan izvor informacije za donošenje odluka u suvremenim uvjetima poslovanja. Kako formirati djelotvorniji izvor informacije?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)