RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslovne knjige su temelj za izradu financijskih i poreznih izvješća. Svi podatci u poslovnim knjigama moraju biti utemeljeni na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. U tom kontekstu treba zajedno promatrati poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju te pri njihovu zaključku i čuvanju poštovati kako računovodstvene tako i porezne propise. U ovom članku daje se osvrt na zaključak i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava poduzetnika, kako onih koji vode dvojno knjigovodstvo (obveznika poreza na dobitak) tako i onih koji vode jednostavno knjigovodstvo (obveznika poreza na dohodak).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)