RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Europska komisija je predstavila prijedlog Uredbe1 koja zahtijeva od svih europskih kompanija listiranih na reguliranim tržištima, uključujući banke i osiguravajuća društva, izradu konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima. Rečena Uredba na snagu treba stupiti najkasnije tijekom 2005. Ona bi zemljama članicama pružila mogućnost da rečeni zahtjev u svezi s primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda prošire i na nelistirane kompanije, te na pojedinačna financijska izvješća. Ova Uredba bi pomogla u uklanjanju zapreka za međunarodno trgovanje vrijednosnicama osiguravajući veću transparentnost i jednostavniju usporedbu financijskih izvješća pojedinih društava unutar Europske unije. Tako bi se povećala efikasnost tržišta i smanjio trošak pribavljanja kapitala za kompanije. Isti prijedlog je prioritetna mjera Financial Service Action Plana (ključnog elementa stvaranja integriranog tržišta financijskim uslugama). Također je u skladu sa strategijom naglašenom u Priopćenju2 Europske komisije iz lipnja 2000. glede budućnosti financijskog izvješćivanja u Europi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)