RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      S obzirom na nadolazeće rokove vezane uz predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, u ovo doba godine sve se više usmjeravamo na ispunjavanje obveza vezanih za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. U ovom se članku daje kratak osvrt na postupak predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu, čija je obveza sastavljanja i predaje definirana Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. U dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike državnog proračuna posebni naglasak daje se na postupak sastavljanja i predaje Izjave u slučaju primopredaje dužnosti s obzirom na parlamentarne izbore koji su se održali u rujnu 2016. godine.

1. Uvod
2. Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
3. Sastavljanje i predaja Izjave u slučaju promjene čelnika 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)