RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      S obzirom na početak godine, uvijek se u javnom sektoru postavlja pitanje osnovice za izračun plaće i svota materijalnih prava.
      U ovom se članku odgovara na ta pitanja i daje se izvadak odabranih tumačenja primjena kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u vezi s nekim materijalnim pravima.

1. Plaće
2. Kolektivni ugovori
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)