RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Riječ je o amandmanima na MRS 12 i MRS 23 kojima se poboljšava jednoznačna primjena tih MRS-ova. Tako se objašnjava kada se porezna obveza uključuje u dobitak ili gubitka razdoblja. U MRS-u 23 određen je način izračuna troškova posudbe koji ispunjavaju uvjete kapitalizacije kad poduzeće pribavlja izvore financiranja i koristi ih za nabavu kvalificirane imovine.

1. Uvod
2. Amandman na MRS 12 – Porez na dobit
3. Troškovi posudbe koji ispunjavaju uvjete kapitalizacije
4. Osnovica za donošenje predloženih amandmana na MRS 23 – Troškovi posudbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)