RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invalidnošću, obvezan je i u 2017. godini plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2017. godini je 982,80 kn mjesečno.

1. Uvod
2. JOPPD i naknada za nezapošljavanje osoba s invalidnošću
3. Što ako se naknada zaboravi platiti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)