RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Da bi se poreznom obvezniku ispravno obračunala porezna obveza i da bi se ostvarila prava, bitno je da podatci upisani u Registar poreznih obveznika budu ažurirani i točni. Kojim je propisima utvrđena obveza prijave promjene poreznog statusa, na koji način se prijavljuju činjenice bitne za oporezivanje, koje obrasce je porezni obveznik dužan dostaviti svom poslodavcu da bi mu se obračunao ispravan osobni odbitak prilikom isplate plaće te koje obrasce dostavlja Poreznoj upravi odnosno koje su obveze Porezne uprave prilikom utvrđivanja porezne rezidentnosti, možete pročitati u nastavku.

1. Uvod
2. Registar poreznih obveznika (RPO)
3. Promjena rezidentnosti u RPO-u
4. Utvrđivanje osobnog odbitka pri isplati plaće na temelju obrasca PK
5. Pogreške u obrascu JOPPD zbog neažuriranih podataka u evidencijama Porezne uprave
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)