RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Članom posade broda u međunarodnoj plovidbi smatra se zapovjednik i druga fizička osoba ukrcana za obavljanje poslova na brodu u međunarodnoj plovidbi, a upisana je u popis posade broda.
      Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te socijalno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi uređeno je posebnim pravilima. Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2016. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, dok su obvezni ili nisu, ovisno o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi, podmiriti i obveze po osnovi poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
      U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi.

1. Tko su članovi posade broda koji su obveznici plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada
2. Doprinosi za obvezna osiguranja članova posade broda
3. Neoporeziva isplata – pomorski dodatak
4. Dokumentacija koja se predaje uz poreznu prijavu
5. Koje primitke pomorci trebaju iskazati u godišnjoj prijavi poreza na dohodak
6. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)