RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovoj 2017. godini zbog stupanja na snagu novog OPZ-a promijenjen je institut ovrhe na plaći u slučaju da se kao vjerovnik pojavljuje Porezna uprava.
      Promijenjena je također svota plaće – prosjek neto-plaće za provedbu ovrhe na plaći, koji za 2017. godinu iznosi 5.664,00 kn plaće i koji se primjenjuje kod isplate plaća u siječnju 2017. godine i nadalje.
      O tome te o novostima i bitnim aktualnostima ovrhe na plaći u skladu s OPZ-om, uz prikaz praktičnih primjera, detaljnije u nastavku članka.

1. Uvod
2. Pojam instituta
3. Razgraničenje instituta
4. Propisi za provedbu ovrhe na plaći
5. Pragovi “zapljene” (dijela) plaće i drugih odgovarajućih primitaka
6. „Administrativna“ zabrana
7. Sudbina ovrhe na plaći kod prestanka ugovora o radu
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)