RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Komunalna društva i javni vodni isporučitelji razlikuju se u odnosu na ostala trgovačka društva prema predmetu poslovanja i načinu financiranja. Njihova je osnovna djelatnost pružanje usluga koje su nužne za funkcioniranje društva. S obzirom na to da prihodi takvih društava nisu dostatni za njihovo financiranje, redovito primaju potpore od svojih osnivača (jedinice lokalne i područne samouprave) koje imaju status državnih potpora. Osim što primaju državne potpore, komunalna društva obavljaju i usluge za svoje osnivače. Porezni i računovodstveni položaj državnih potpora i naknada za obavljene usluge je značajno različit te ih je stoga potrebno razlikovati. No, nisu samo komunalna društva korisnici državnih potpora, već to mogu biti i ostala trgovačka društva.

1. Uvod
2. Računovodstveni i porezni položaj državnih potpora
3. Specifičnosti poslovanja komunalnih društava i pružatelja vodnih usluga
4. Primjena odredaba Zakona o zaštiti potrošača
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)