RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Glavno obilježje poslovanja poduzetnika uslužnih – servisnih djelatnosti jest popravak predmeta različite namjene. Najbrojniji su u području autoservisa, popravka predmeta za kućanstvo, strojeva i opreme, održavanja građevina i dr. U tim se poslovnim aktivnostima koriste svojom dugotrajnom imovinom i inventarom, nabavljaju zamjenske dijelove, maziva i razni potrošni materijal. Ustroj praćenja nabave i utrošaka materijalnih komponenti uslužnog procesa vrlo je različit. Kod završnih knjiženja prije sastavljanja godišnjih poreznih i financijskih izvještaja mogu postojati dvojbe i neriješena stanja, pa ćemo u članku pokušati dati odgovore na neka pitanja.

1. Obilježje servisne djelatnosti
2. Izravna nabava i uporaba pričuvnih dijelova
3. Uporaba pričuvnih dijelova za potrebe servisa iz vlastite trgovine / veleprodajnog skladišta
4. Dvojbe u vezi s cijenama nabavljenih pričuvnih dijelova i potrošnog materijala
5. Nabava dijelova uz otkup od građana
6. Uporaba vlastitih rabljenih ili obnovljenih dijelova
7. Postupci kod zamjene dobara u jamstvenom roku
8. Poduzetnici koji se uz servis bave i trgovinom
9. Nabava i prodaja rabljenih osobnih automobila
10. Kupoprodaja automobila prema modelu „staro za novo“
11. Popis sa stanjem 31. prosinca 2016. godine i nedovršene usluge
12. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)