RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim djelatnostima, kao što su popis imovine, obračun amortizacije i sl. Posebnost ove vrste djelatnosti u računovodstvenom smislu najviše se očituje kroz biološke transformacije odnosno priznavanje nove biološke imovine i prirasta te imovine, stvaranje poljoprivrednih proizvoda i utvrđivanje njihove vrijednosti na datum bilance. S obzirom na to da je ova djelatnost vezana i uz sustav državnih potpora koje predstavljaju bitan element očuvanja konkurentnosti ove djelatnosti, u računovodstvenom smislu bitno je primjenjivati propisane računovodstvene postupke koji su vezani uz evidentiranje državnih potpora ovisno o njihovoj namjeni i ispunjenju uvjeta za njihovu isplatu u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda.

1. Uvod
2. Priznavanje biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
3. Ulaganja u biološku imovinu
4. Računovodstveno praćenje ulaganja u višegodišnju biljnu proizvodnju
5. Računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado
6. Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnju biljnu proizvodnju
7. Ulaganja u jednogodišnju stočarsku proizvodnju
8. Evidentiranje državnih potpora
9. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)