RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
  • Članak:Izvještaj o promjenama kapitala
  • Stranica:129.
  • Autor/i:Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Sažetak:

1. Uvod
2. Zahtjevi računovodstvenih standarda
3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)