RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Obveza sastavljanja bilježaka
2. Kratki sadržaj bilježaka
3. Pregled bilježaka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)