RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Što donosi nova struktura i sadržaj bilance
3. Primjer sastavljanja bilance na dan 31. 12. 2016.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)