RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Financijska izvješća za poslovnu godinu sastavljaju svi poduzetnici koji vode knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Neki poduzetnici sastavljaju sva financijska izvješća kao što su obveznici primjene MSFI-a, drugi osim tih još i nefinancijska (društva od javnog interesa), a mali poduzetnici samo ona osnovna (bilanca RDG i bilješke). Svi poduzetnici predaju svoja financijska izvješća za potrebe statistike do kraja travnja, a za potrebe javne objave do kraja lipnja mjeseca za proteklu godinu. O obvezama poduzetnika za potrebe izvješćivanja porezne uprave na PD obrascu i drugim javnim plaćanjima pisali smo u RRiF-u br. 1/17. U ovom broju obrađujemo kompletna financijska izvješća.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)