RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Novim Zakonom o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. godine propisane su i izmjene za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja. Osim smanjivanja stopa poreza na dohodak na 24 % i 36 %, ovisno od visine porezne osnovice pri utvrđivanju konačnog rezultata poslovanja, izmijenjene zakonske odredbe odnose se i na povećanje praga za plaćanje poreza na dohodak u paušalnoj svoti, porezno priznate izdatke za reprezentaciju i reklamne predmete te uvećanje osobnog odbitka za dana darovanja. Iznimno, izmjene u vezi s 50 % porezno priznatih troškova za osobne automobile i druga prijevozna sredstva zaposlenih i rukovodnih osoba primjenjivat će se tek od 1. siječnja 2018. godine. Više o navedenome pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Izdatci za reklamne predmete obrtnika
3. Izdatci koji se djelomično priznaju u poslovne izdatke samostalnih djelatnosti
4. Utvrđivanje ostvarenog dohotka kao godišnjeg dohotka ili konačnog dohotka
5. Nove godišnje porezne stope
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)