RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Novim su Pravilnikom o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik) propisana pravila vezana uz mogućnost isplate neoporezivih dnevnica za službena putovanja u inozemstvo (do 1. siječnja 2017. godine primjenjivale su se odredbe Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove).

1. Uvod
2. Mogućnosti neoporezivih isplata dnevnica u inozemstvu
3. Svrha dnevnice za službena putovanja
4. Neoporezive dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
5. Uvjeti i pravila vezana za isplatu dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
6. Primjeri obračuna inozemne dnevnice
7. Uvjeti i pravila vezana za priznavanja porezno priznatog troška za smještaj na službenom putu u inozemstvo

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)