RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Novim Pravilnikom o porezu na dohodak objavljenim u Narodnim novinama, br. 1/17., neki primitci koji su se i do sada za zaposlenike isplaćivali bez oporezivanja, od 2017. godine su se promijenili i neoporeziva isplata zahtijeva nešto drukčija postupanja. Neke su se isplate terminološki promijenile, a za neke su se povećale svote do kojih se primitci mogu isplatiti neoporezivo. O tome pišemo u nastavku.

1. Koje neoporezive primitke mogu ostvariti radnici bez obveze oporezivanja
2. Prigodne nagrade
3. Otpremnina
4. Troškovi koji nastaju na službenom putu
5. Rad na terenu / terenski rad / dnevnice za rad na terenu
6. Naknada za odvojeni život
7. Putni troškovi vezani za obrazovanje
8. Prijevoz s posla i na posao
9. Vjerodostojne isplate i putni nalog
10. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana
11. Pomorski dodatak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)