RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Novim Pravilnikom o porezu na dohodak objavljenim u Narodnim novinama, br. 1/17., neki primitci koji su se i do sada za zaposlenike isplaćivali bez oporezivanja, od 2017. godine su se promijenili i neoporeziva isplata zahtijeva nešto drukčija postupanja. Neke su se isplate terminološki promijenile, a za neke su se povećale svote do kojih se primitci mogu isplatiti neoporezivo. O tome pišemo u nastavku.

1. Koje neoporezive primitke mogu ostvariti radnici bez obveze oporezivanja
2. Prigodne nagrade
3. Otpremnina
4. Troškovi koji nastaju na službenom putu
5. Rad na terenu / terenski rad / dnevnice za rad na terenu
6. Naknada za odvojeni život
7. Putni troškovi vezani za obrazovanje
8. Prijevoz s posla i na posao
9. Vjerodostojne isplate i putni nalog
10. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana
11. Pomorski dodatak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)